Логотип компанії
EngРусУкр
Винаходи і корисні моделі
Винаходи і корисні моделі Знаки для товарів і послуг (Торгові марки) Промислові зразки Позначення походження товарів Авторські права Доменні імена Комерційні/фірмові найменування Передача технологій та ліцензування Недобросовісна конкуренція Судовий захист
 

ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ

Технічне рішення може бути захищене як патентом на винахід, так і патентом на корисну модель.

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Патент на винахід - це документ, який видається державою патентовласнику і засвідчує його виключні права відносно технічного рішення - продукту (пристрою) або способу (методу), описаного у формулі патенту. У патенті розкривається рішення поставленої задачі і досягнення позитивного результату в будь-якій області, що відноситься до продукту (зокрема, пристрою, речовини, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин чи тварин) або способу (процесу здійснення послідовності дій або операцій над матеріальним об'єктом матеріальними засобами).

Для патентування винаходу необхідною є відповідність заявленого рішення критеріями: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність.

Винахід є новим, якщо він не є відомим з рівня техніки. Винахід має винахідницький рівень, якщо він для спеціаліста явно не випливає з рівня техніки. Рівень техніки включає будь-які відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету винаходу. При встановленні новизни винаходу в рівень техніки включаються, за умови їх більш раннього пріоритету, всі подані в Україну іншими особами заявки на винаходи і корисні моделі (крім відкликаних), а також запатентовані в Україні винаходи і корисні моделі. Винахід є промислово придатним, якщо він може бути використаний в промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях діяльності.

Патентування корисної моделі - форма захисту пристроїв, до яких пред'являються вимоги щодо дотримання новизни і промислової придатності. При реєстрації корисних моделей Державною службою інтелектуальної власності України (Патентне відомство), експертиза проводиться тільки за формальними ознаками. При дотриманні встановлених патентним законодавством вимог, видається патент на корисну модель.

Патент засвідчує виключні права на винахід (корисну модель). Ніхто не може використовувати запатентований винахід без дозволу патентовласника. Патентовласник може заборонити або дозволити будь-якій особі використання винаходу. Порушення патентних прав є серйозним правопорушенням і тягне за собою значні адміністративні, цивільно-правові та навіть кримінальні санкції.

Термін дії патенту на винахід становить двадцять років, термін дії патенту на корисну модель - десять років.

Процедура реєстрації винаходу (корисної моделі) складається з декількох етапів:

 1. Перевірка на новизну, винахідницький рівень і промислову придатність.
 2. Підготовка та оформлення заявки на реєстрацію винаходу (корисної моделі).
 3. Подача заявки в Патентне відомство.
 4. Запит на проведення експертизи по суті (тільки для винаходів).
 5. Ведення діловодства в процесі реєстрації винаходу (корисної моделі) (листування з експертами, внесення змін, доповнень).
 6. Реєстрація винаходу (корисної моделі) і видача патенту.

Патентні повірені та експерти Nikolayenko IP надають своїм клієнтам весь спектр послуг, пов'язаних з отриманням, захистом та комерціалізацією прав на винаходи (корисні моделі) на території України та за кордоном. Ми володіємо величезним досвідом роботи з даним об'єктом інтелектуальної власності, що дозволяє нам вирішувати найскладніші питання у сфері патентування та захисту прав правовласників.

Послуги:

 • Проведення патентно-інформаційних пошуків на винаходи (корисні моделі) і складання висновків щодо охороноспроможності об'єктів пошуку;
 • Оформлення і подача заявок на отримання патентів на винаходи (корисні моделі) в Україні та зарубіжних країнах, у тому числі за міжнародною процедурою PCT;
 • Супровід процедури реєстрації винаходів (корисних моделей) в національному і зарубіжних патентних відомствах;
 • Підтримка в силі патентів на винаходи (корисні моделі);
 • Підготовка та реєстрація ліцензійних договорів та договорів передачі прав на винаходи (корисні моделі);
 • Правовий аудит документів, що засвідчують права на винаходи (корисні моделі);
 • Представництво інтересів клієнтів у переговорах, пов'язаних з припиненням порушення прав на винаходи (корисні моделі);
 • Представництво інтересів клієнтів у судах всіх рівнів з питань захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі).
 

Ключьові контакти

Леонід Ніколаєнко
Керуючий партнер
Тел. +38 044 362 57 27
l.nikolayenko@nikolayenko.com