Логотип компанії
EngРусУкр
Авторські права
Винаходи і корисні моделі Знаки для товарів і послуг (Торгові марки) Промислові зразки Позначення походження товарів Авторські права Доменні імена Комерційні/фірмові найменування Передача технологій та ліцензування Недобросовісна конкуренція Судовий захист
 

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторське право - права, що надаються авторам творів науки, літератури і мистецтва, що є результатом їх творчої діяльності, які існують в будь-якій об'єктивній формі. Об'єктами авторського права є: літературні, музичні, драматичні, фотографічні і аудіовізуальні твори, бази даних і комп'ютерні програми, переклади, збірники творів тощо.

Авторське право захищає форму вираження результатів інтелектуальної діяльності і не поширюється на ідеї, методи, процеси, концепції.

Авторське право виникає в силу факту створення твору і не вимагає виконання будь-яких формальностей (державної реєстрації та інш.) Однак автор твору (або інша особа, яка має авторське право) для засвідчення авторського права може у встановленому порядку зареєструвати авторське право на твір або договір, що стосується авторського права. Це, в багатьох випадках дає можливість отримати перевагу при встановленні факту авторства, наприклад, у суді та при здійсненні передачі майнових авторських прав контрагентам.

Суміжні права - права, що надаються виконавцям, виробникам фонограм (відеограм) і організаціям мовлення. Об'єктами суміжних прав є: виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів; фонограми та відеограми; передачі (програми) організацій мовлення. Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається дотримання жодних формальностей - суміжні права на в Україні не реєструються.

Юристи і патентні повірені Nikolayenko IP консультують Клієнтів з усіх питань, пов'язаних із створенням, оформленням прав, використанням, комерціалізацією і правовим захистом авторських прав і суміжних прав на території України та за кордоном.

Послуги:

  • Реєстрація авторського права (в тому числі, авторського права на службовий твір);
  • Розробка всіх видів договорів у сфері авторського права і суміжних прав (ліцензійних договорів, договорів про відступлення прав, договорів замовлення та інших) і їх подальше юридичне супроводження;
  • Реєстрація договорів, які стосуються авторського права (договорів на відчуження майнових авторських прав і договорів про передачу виключних і невиключних майнових авторських прав);
  • Представництво Клієнтів на всіх стадіях досудового врегулювання спорів, що виникають у сфері авторського права і суміжних прав;
  • Представництво інтересів Клієнтів у судах загальної юрисдикції, господарських судах та третейських судах.
 

Ключьові контакти

Леонід Ніколаєнко
Керуючий партнер
Тел. +38 044 362 57 27
l.nikolayenko@nikolayenko.com