Логотип компанії
EngРусУкр
Загальна інформація
Загальна інформація Об’єкти ІВ
 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ

Загальна інформація

Україна
Площа: 603,700 км ².
Населення: приблизно 46,000,000 чол.
Столиця: Київ, населення приблизно 2,800,000 чол.
Мова: українська.
Валюта: гривня.

Міжнародні угоди:
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (25.05.1995)
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури (01.11.1996)
Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків (28.08.2002)
Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків (07.07.2009)
Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків (25.12.1991)
Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (29.12.2000)
Найробський договір про охорону Олімпійського символу (20.12.1998)
Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (29.12.2000)
Паризька конвенція про охорону промислової власності (25.12.1991)
Договір про патентну кооперацію (25.12.1991)
Договір про патентне право (30.06.2003)
Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (15.06.1999)
Римська конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм та радіомовних організацій (12.06.2002)
Сінгапурський договір про закони щодо товарних знаків (24.05.2010)
Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (07.04.2010)
Договір про закони щодо товарних знаків (01.08.1996)
Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин (02.08.2006)
Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (29.07.2009)
Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (26.04.1970)
Договір ВОІВ про авторське право (06.03.2002)
Договір ВОІВ про виконання і фонограми (20.05.2002)
Договір з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) (16.05.2008)

Охоронювані об'єкти інтелектуальної власності:
Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, недобросовісна конкуренція, фірмові найменування, авторське право і суміжні права.